Każde działanie, jeśli ma być skuteczne musi być poprzedzone poznaniem warunków tego zamierzonego działania.
Zamknięcie bezdziejów Polski w stalowe ramy teorii da nam pewność, że nasz bunt przeciwko nim nie będzie ślepy, że zrodzony z tego buntu zarodek nowego życia, nie zostanie uśmiercony.

W pełni poczucia wagi przedsięwziętego zadania zwracamy się do naszych przyjaciół i czytelników, jak również do wszystkich innych duchowo nam bliskich Polaków, by w pracy tej wzięli czynny współudział, by swą postawą i ofiarnością zadokumentowali poczucie współodpowiedzialności tak moralnej, jak i materialnej za losy Zadrugi.
Niech ta praca będzie dla Was dumą, jak jest ona dla nas.

Propagujcie i rozpowszechniajcie Zadrugę.
Jednajcie prenumeratorów Zadrudze i Płaćcie prenumeraty.
Składajcie ofiary na fundusz wydawniczy Zadrugi.

Gdyż jedynym źródłem istnienia i rozwoju Zadrugi jest Wasza i nasza wola i ofiarność.

1937 - 1939 © ZADRUGA Pismo Nacjonalistów Polskich
Redakcja projektu www.pnpzadruga.pl - Odolan z Gostynia
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος