Nacjonalistą tylko ten, dla którego wielkość narodu stanowi najwyższe kryterium wszelkich wartości etycznych i moralnych.

Kto głosi nacjonalizm, a absolutne to kryterium ogranicza przez wprowadzanie jakichśkolwiek nadbudówek dla celów „ponad narodowych”, „nadprzyrodzonych” - ten popełnia perfidne lub nieświadome oszustwo. - Takie oszustwo wypełnia historię Polski trzech ostatnich stuleci: kosmopolityczny system światopoglądowy – katolicyzm, przybrany zewnętrznie w szaty kazał nam wierzyć, że jest polskością. Miliony w to uwierzyły.

Obecnie wkraczamy w drugą fazę tego dziejowego oszustwa.

W chwili, kiedy z gleby etnicznej poczynają na nowo odrastać żywe pędy Polskiego Nacjonalizmu, usiłuje się zniszczyć ich wewnętrzną moc przez skażenie tego absolutnego kryterium, które o istocie nacjonalizmu stanowi.

Na te „drobne”, „troskliwe” poprawki zwracamy uwagę czujących narodowo Polaków.

1937 - 1939 © ZADRUGA Pismo Nacjonalistów Polskich
Redakcja projektu www.pnpzadruga.pl - Odolan z Gostynia
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος