Ukazanie się Zadrugi wywołało szeroki oddźwięk w całym społeczeństwie. Z nadsyłanych nam z całej Polski listów umieszczamy jeden z nich (niestety z braku miejsca tylko w wyjątkach) jako najbardziej typowy. - Red.

 

WIELCE SZANOWNY PANIE REDAKTORZE!

Wczoraj z rąk p. F.C., mego przyjaciela otrzymałem pierwszy numer „Zadrugi”.

Więcej...

MOTTO:
Panowie w Ziemiańskich, Szwajcarskiej czy Swann'ie
Nadpolitycy szepczecie tajemnie co dnia
Że wiecie, krzyczycie w krasomówczej wenie
co, kto – to mniejsza, grunt kto stoi za.

 

Pierwsze miejsce poświęcić wypada temu, który o nas najwięcej napisał – p. M.K., tym bardziej, że jest to jeden z czołowych publicystów obozu katolicko-narodowego.

Więcej...

Wyłomy w opinii katolickiej

Ukazanie się „Zadrugi” wywołało wielkie poruszenie, szczególnie w obozie Katolickim. Jednak poza ciągłym powtarzaniem mało poważnych plotek jedynie dwa głosy zasługują na uwagę.

Poznańska „Kultura” i „Prosto z Mostu” reprezentują grupy literatów i publicystów o zdecydowanych katolickich profilach duchowych, przy czym, o ile grupa „prosto z Mostu” uważa się za „narodową”, nawet „nacjonalistyczną” to „Kultura” trzyma się raczej linii zakreślonej przez katolicyzm oficjalny.

Więcej...

Ideologia grupy jest jednym z podstawowych fragmentów życia każdej wyodrębnionej grupy społecznej. Zagadnienie to nie jest jeszcze należycie przez socjologię spopularyzowane, a jego znaczenie w rozwoju życia narodu ogólnie niedoceniane. Czytelnik śledząc łamy „Zadrugi”, często spotyka się z terminem; ideologia grupy; znaczenie tego pojęcia szerzej było poruszone w numerze 1 „Zadrugi”, w art. pt. „Zasadnicza antynomia dziejów Polski”. Tam została sformułowana dziejowa antynomia narodu polskiego, polegająca na tym, że polska ideologia grupy, niezmienna w swej istotnej treści od wieku XVI-go, stoi ze względu na swój jakościowy charakter, w zasadniczej sprzeczności z wyobrażeniem potężnego narodu. Ta antynomia zdecydowała o linii degradacji, po której toczy się całokształt życia polskiego. Mając więc na uwadze ogromną doniosłość zagadnienia ideologii grupy dla teorii rozwoju Polski w okresie lat 1600-1950, powracamy jeszcze raz do niego.

Więcej...

Zagadnienie polskiego kryzysu kulturalnego i ekonomicznego już od dość dawna pasjonuje mocno naszą opinię publiczną. Te nerwowe poszukiwania jednak drogi wyjścia z impasu na razie żadnego rezultatu nie dały, no i zapewne nie dadzą; przeciwnie powiększają tylko i tak już nie małych rozmiarów mętlik coraz to nowo – odkrytych „istotnych” przyczyn i „trafnych rozwiązań. Czas już jest skończyć z bezpłodnym dreptaniem w miejscu i szukaniem wkoło siebie przyczyn polskiego kryzysu.

Więcej...

Charakter narodowy, wyłoniony z przewrotu kulturalnego w końcu XVI wieku, wyznaczał główne cechy osobowości przeciętnej społecznej. Z tych głównych cech wynikały jako nieodparta konsekwencja cechy wtórne. Z personalizmu ścieśnionego i woli wegetacji wyrastały: sławetny polski dyletantyzm, przekora, honorowość, cierpiętnictwo, antyorganizacyjny stosunek do życia i kwietyzm. Postawa tak uformowanej jednostki w stosunku do życia gospodarczego wyrażała się w „woli minimum egzystencji”. Tak więc „wola minimum egzystencji” jest zasadniczym oznacznikiem polskiej psychologii gospodarczej, fundamentem „polskiego homo oeconomicusa”. Tym się wyróżniamy spośród innych narodów, które wytworzyły własne, jakże odmienne od polskiego, style życia gospodarczego.

Więcej...

Jednostka ludzka z chwilą przyjścia na świat zostaje pomału urabiana przez środowisko, które ją otacza. Środowisku, w którym dana jednostka się obraca, również składa się z jednostek, urobionych duchowo przez swoich poprzedników. Wychodząc z tego założenia uważamy, że świat duchowy każdej jednostki i jej postępowanie w życiu codziennym jest wyznaczone przez treści tradycyjne. Treści tradycyjne stanowią pewien model dla danego środowiska, które urabia nową jednostkę. Model ten, to jest właśnie ideologia grupy.

Więcej...

Rozplątanie chaosu współczesnego polskiego życia jest podstawowym zadaniem, po dokonaniu którego, można będzie dopiero myśleć o następnym, tj. o montowaniu stylu polskiego, pozbawionego dzisiejszych antynomii.

Więcej...

Rozwój wewnętrzny Polski jest naturalnym wynikiem oddziaływania na świat zewnętrzny systemu duchowego narodu, nazywanego przez nas ideologią grupy.

Więcej...

Naturalną postawą człowieka wobec niebezpieczeństwa lub nieszczęścia jest wola przeciwstawienia się. Przeciwstawienie się jednak będzie skuteczne wówczas tylko, gdy zwraca się przeciw istotnej przyczynie zła. Rozrzewnienie wzbudza w nas dżentelmen, co co noc spijający w barze „Pod żabim okiem” znaczne ilości trunków wyskokowych, a następnie biadający nas niemiłymi przejawami katzenjammeru.

Więcej...

Możesz oszukiwać cały naród przez pewien czas.
Możesz oszukiwać część narodu przez cały czas.
Lecz nie możesz oszukiwać całego narodu przez cały czas.
(Shakespeare)

 

W poprzednim numerze „Zadrugi” w art. pt. „List otwarty do Papieża”, napisaliśmy: „W Polsce, mimo szumnych pozorów, nacjonalizm wyraża się na razie w pewnych nieuświadomionych odruchach, które zapowiadają dopiero jego nadejście. „Zadruga wychodzi naprzeciw, by mu torować drogę, dotychczas przeraźliwie zachwaszczoną”.

Więcej...

Epoka uniwersalizmów w naszych oczach zaczyna się walić w gruzy. Uniwersalizm kapitalizmu, wielkich demokracji, chwieje się nie od dziś, aż wreszcie padnie...

Więcej...

Ostatnie trzy przeszło stulecia naszej historii dają się sprowadzić do dziejów wyniszczania substancji narodu, a przede wszystkim jego masy biologicznej przez system kulturalny katolicyzmu. Mamy z jednej strony substancję narodu, a więc masę biologiczną o pewnych właściwościach stałych, rasowych, z tej masy biologicznej wyrastający folklor, język, organizację plemienną i ziemię polską; z drugiej strony system kulturalny wyrosły na pograniczu Afryki i Azji, a następnie wycyzelowany przez południowe, romańskie narody – katolicyzm.

Więcej...

1937 - 1939 © ZADRUGA Pismo Nacjonalistów Polskich
Redakcja projektu www.pnpzadruga.pl - Odolan z Gostynia
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος