Do redakcji „Zadrugi”

Kilka miesięcy temu nabyłem w księgarni przypadkowo zauważony numer nieznanej mi „Zadrugi”. Był to numer styczniowy; wywarł na mnie ogromne wrażenie, więcej niż tylko wrażenie, był dla mnie prawdziwym przeżyciem. Znalazłem nagle wyraz dla swoich niesformułowanych jeszcze należycie poglądów, choć już wtedy bardzo bliskich tym, które reprezentuje „Zadruga”.

Więcej...

W otaczającym nas świecie nie sposób nie dostrzec mnóstwa organizmów. W większości są one przedmiotem nauk przyrodniczych, a także nauk humanistycznych lub technicznych (ekonomii, socjotechniki). Należy przy tym zauważyć, iż w chwili obecnej nauki przyrodnicze za organizm uważają nie tylko jednostkę gatunku (w sensie systematyki), ale i zespół (np. roślinny, jak las, łąka, step itp.), nazywany przez niektórych badaczy „asocjacją”, lub też „zrzeszeniem”. Zagadnieniami wynikającymi z istnienia zespołów zajmuje się jeden z działów ekologii: socjologia (1.

Więcej...

Jezuici w obozie Rasistów?

Artykuł niniejszy jest odpowiedzią na niektóre zarzuty, wysunięte przeciw nam ze strony jezuickiego pisma „Wiara i Życie” z dnia 1. VI. br. Zanim mogliśmy wydać numer ukazał się następny numer „Wiary i Życia” (z dnia 15. VI. br.), w dalszym ciągu z nami polemizujący. O ile jednak poziom pierwszej polemiki, choć mocno niewybredny, był jeszcze możliwy do przyjęcia, to już następny wykracza poza wszelkie możliwe granice. Mimo tego, by nie być posądzonym o chęć usunięcia się od dyskusji, odpowiedź na pierwszą polemikę zamieszczamy, co do drugiej, zawierającej szereg najrozmaitszych insynuacji i formalnych obelg, rezerwujemy sobie zajęcie innego stanowiska. - Red.

Więcej...

Umieszczenie artykułu p. Suchockiego na łamach „Zadrugi” wyjaśnia poniżej przytoczony list – Red.

Więcej...

Motto:
„Zali nie słyszysz jak się tu Duch stał już tylko słów igraszką. Wstrętnymi słów pomyjami rzyga on tylko” - Nietzsche ("Tako rzecze Zaratustra").

Więcej...

Hymn do Miecza

W słońcu porannem, lśnisz złotem
Gdyś z pochwy wydobyty
Stalowym świecisz brzeszczotem
Co nigdy krwie nie syty

Chór:
Kośćmi ubielasz ziemice.
Kruki o ścierwo kraczą
Rdzewieją w polu zbroice.
Matki poległych płaczą.

Więcej...

Często się słyszy zdanie, pochodzące z kół katolickich, że jest profanacją nadawanie nazwy „święto” uroczystościom świeckim, np. „święto narodowe”, „święto morza”, „święto gór” itp., gdyż nazwa ta jakoby przysługuje jedynie uroczystym obchodom tajemnic chrześcijańskich. Oburzenie to jest, co najmniej, nie uzasadnione.

Więcej...

Pod takim tytułem ukazała się niedawno nakładem Towarzystwa Wiedzy Wojskowej broszura Kazimierza Ryzińskiego. Autor porusza problem, wobec którego każdy, patrzący trzeźwo na rzeczywistość polską nie może pozostać obojętnym. Niesłychanie ważki to problem. Zahaczając o najwyższe dziedziny metafizyki, wiąże się on ściśle z zagadnieniem naszego bytu narodowego. W rozwiązaniu tego problemu leży klucz do rozwikłania zagadki dziejowej Polski, znalezienia prawdy o polskim dziś i o polskim wczoraj, jakże straszliwie przez wrogie Narodowi moce zawikłanym. Zagadnienie to jest przedmiotem wykładanej już drugi rok na łamach „Zadrugi” „teorii rozwoju wewnętrznego Polski”. Na tle tej teorii spróbujmy zanalizować temat wywodów autora wymienionej broszury.

Najpierw parę rozważań wstępnych.

Więcej...

Karol Zbyszewski w labiryncie świadomości polskiej

Motto 1.
Konrad: Na co mamy być Chrystusem narodów, wyłącznie na mękę i krzyż dla cudzego zysku?
Maska 15: ?
Konrad: Dla cudzego zysku i wyzysku tych, którzy nie będą Chrystusami narodów, a...
Maska 15: Obrażasz mój naród.
Konrad: Chcę go zasłonić przed oszustami.
Maska 15: -?
Konrad: Zasłonię go przed oszustami, tymi, co mu kradną duszę za cenę rzeczy nieuchwytnych. Co mu odbierają dumę i każą go pokorzyć; tymi, co mu co mu odbierają pychę i każą się kajać w prochu upodlenia i żebrać. Przed tymi chcę naród mój ocalić, co każą mu jak żebrakowi skomleć i jęczeć – jemu bogaczowi...

(Wyspiański "Wyzwolenie")

Więcej...

Aby zrozumieć problem słowiański trzeba się cofnąć wiele wieków wstecz, do początków naszych tzw. historycznych dziejów. Trzeba zburzyć perfidny fałsz, że nasza historia zaczyna się z chwilą przyjęcia chrześcijaństwa w X wieku. Należy przywrócić historii przynajmniej dziesięć wieków niebywałego rozwoju i potęgi Sławii.

Dziś, zza gęstej zasłony utkanej przez wieki konsekwentną pracą mnichów i naszych pseudohistoryków, dzięki niestrudzonym badaczom wyłania się dawna Sławia, Sławia sprzed wieków dwudziestu i piętnastu w pełni olśniewającej glorii i wielkości.

Więcej...

Lekceważone dotąd u nas kapitalne zagadnienie Słowiańszczyzny zaczyna powoli wychodzić na światło dzienne i wreszcie stawać się godnym uwagi. Zbędnym Jest chyba mówić, iż dzieje się to – niestety – pod wpływem mocno znaczonych na karcie Europy, ostatnich wypadków politycznych. Mówimy niestety, bo Polska nie od dziś jest tym jedynym państwem i narodem słowiańskim, skąd może jeszcze i powinno wyjść właściwe rozwiązanie i decyzja w tej tak doniosłej sprawie.

Więcej...

1937 - 1939 © ZADRUGA Pismo Nacjonalistów Polskich
Redakcja projektu www.pnpzadruga.pl - Odolan z Gostynia
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος