W poprzednim numerze „Zadrugi” zwróciliśmy uwagę na fakt, iż Katolicka Agencja Prasowa celowo przemilcza niektóre, niewygodne Kościołowi Katolickiemu w Polsce, oficjalne wypowiedzi papieża, jakkolwiek obowiązek podawania ich do wiadomości opinii publicznej ciąży na niej niejako z urzędu.

Wskazaliśmy przy tym na konkretny wypadek przemilczenia mowy Piusa XI z dn. 17 września ubiegłego roku, w której tenże papież, stwierdzając autorytatywnie, że katolicyzm jest duchowym semityzmem, potępił ostro antysemityzm, mówiąc iż jest on dal katolików jako duchowych Semitów – niedopuszczalny. Jednocześnie zwróciliśmy się do KAP-iny z wyraźnym apelem, by jednak swój obowiązek spełniła i ogłosiła pełny tekst tej, tak ważnej i tak doniosłej mowy. Niestety odpowiedzi nie doczekaliśmy się. KAP-ina uparcie milczy; ani jedno słowo nie padło dotąd z jej ust na ten tak ważny temat. To zachowanie się oficjalnych sfer kościelnych notujemy więc.

1937 - 1939 © ZADRUGA Pismo Nacjonalistów Polskich
Redakcja projektu www.pnpzadruga.pl - Odolan z Gostynia
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος