„Komitet Administracyjny Światowego Kongresu Żydów konstatuje z głęboką wdzięcznością postawę Watykanu przeciwko nowo powstałemu pogaństwu, które stara się zniszczyć wszystkie tradycyjne wartości religijne, jako też prawa ludzkiej osobowości, jedynie na których może być zbudowana prawdziwa kultura.

W wysoko cenionej osobie papieża Żydowski Kongres Światowy pozdrawia symbol swej siły duchowej, która pod rozmaitymi formami walczy o przywrócenie w ludzkim społeczeństwie prawa opartego na zasadach etyki.” - („Moment” z dnia 23 stycznia 1939 r.).

1937 - 1939 © ZADRUGA Pismo Nacjonalistów Polskich
Redakcja projektu www.pnpzadruga.pl - Odolan z Gostynia
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος