Kilkakrotnie już wskazywaliśmy na łamach „Zadrugi” na próby, podjęte przez czynniki katolickie w Polsce, w kierunku ukrycia przed narodową opinią polską tych wydarzeń politycznych i najbardziej autorytatywnych wypowiedzi, znanych powszechnie za granicą, które mogłyby przyczynić się do obnażenia istotnych nurtów i tendencji, właściwych międzynarodowemu związkowi religijnemu, kierowanemu z Rzymu jednym ośrodkiem woli.

W konkretnych wypadkach zwróciliśmy uwagę na fakty przemilczania przez „Polską Katolicką Agencję Prasową” doniosłej mowy Piusa XI na temat antysemityzmu i genezy katolicyzmu (przemówienie o „duchowym semityzmie”), oraz mowy kardynała Verdier rzucającej światło na przymierze ideowo-polityczne, zawarte między katolicyzmem, a ośrodkami dyspozycyjnymi, kierującymi „demokracjami” Francji, Anglii i St. Zjednoczonych A. P.

K.A.P.-ina wezwana przez nas, jako z urzędu obowiązana do ogłoszenia tych mów, do tego czasu milczy na ten temat, prawidła bowiem „gry na dwóch fortepianach” tak nakazują.

Wiemy jednak, że nasze wystąpienia wprowadzają K.A.P.-inę i oficjalne czynniki katolickie w stan niemałego zakłopotania i rozdrażnienia. Toteż trudno przypuścić by te koła nie obmyślały sposobów reakcji i środków, które by, zdaniem tych kół, zapobiegły na przyszłość wypadkom zaistnienia kłopotliwych wielce sytuacji z powodu naszej działalności, zmierzającej m.in. do demaskowania „gry na dwóch fortepianach”.

Pozorny na razie brak reakcji nie powinien uśpić naszej czujności. Przeciwnie, opierając się na niejakiej znajomości metod postępowania, zwykłych w tych kołach, musimy liczyć się, że reakcja szykuje tym przebieglejszą formę.

Dlatego też zwracamy się do naszych przyjaciół i czytelników, by pilnie baczyli jakimi drogami pójdzie nowy zagon na „Zadrugę”.

1937 - 1939 © ZADRUGA Pismo Nacjonalistów Polskich
Redakcja projektu www.pnpzadruga.pl - Odolan z Gostynia
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος