Jak z załączonego poniżej pisma wynika, numer kwietniowy „Zadrugi” został skonfiskowany. Niestety, ze względów od nas niezależnych nie mogliśmy wydać drugiego nakładu. Za niedostarczenie pisma – Naszych Szanownych Prenumeratorów i Czytelników mocno przepraszamy. Numer bieżący wydaliśmy w zwiększonej objętości za kwiecień i maj jednocześnie; obejmuje on treść numeru kwietniowego z usunięciem miejsc zajętych plus osiem dodatkowych stron. - Red.


ZARZĄDZENIE ZAJĘCIA DRUKU.

„Komisariat Rządu na m. st. Warszawę na podstawie art. 52 p. (1) Prawa prasowego z dn. 21.XI. 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 89, poz. 608) zarządza zajęcie czasopisma w języku polskim pt. „Zadruga” Nr 4 z datą kwiecień 1939 r. albowiem art. pt. „Wrogowie Sławii” od sł. „Jest mianowicie” do sł. „całej Słowiańszczyzny”, od sł. „że wreszcie wyciąga” do sł. „kościoła rzymskiego” i od sł. „Dziś w obliczu” do sł. „dzięki katolicyzmowi” oraz art. pt. „Moi Drodzy” od sł. „Miał przekonanie” do sł. „współczesnego życia” - zawiera cechy przestępstwa przewidzianego w art. 173 k.k.

Od niniejszego zarządzenia może zainteresowany wnieść zażalenie do Komisariatu Rządu na m. st. Warszawę w terminie zawitym siedmiodniowym od doręczenia niniejszego zarządzenia.

( - ) podpis nieczytelny.

1937 - 1939 © ZADRUGA Pismo Nacjonalistów Polskich
Redakcja projektu www.pnpzadruga.pl - Odolan z Gostynia
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος