Moi Drodzy!

Jesteście dla mnie drodzy, bo w ostatnich dniach, prawie w ostatnich godzinach męczeńskiego życia mojego syna daliście Mu dużo, dużo radości.

Jakże się cieszył, że jesteście, że rozpoczęliście działalność, planował, pracować razem z Wami i pisać...

Odszedł jednak, lecz duchem i sercem, wiem, jest z Wami. Wierzył w potęgę myśli. Myśl – mówił – choćby raz tylko wypowiedziana została, drąży już samorzutnie swoje koleje w najbardziej opieszałych i ospałych mózgach. O ile jest na osi Przyszłości nic jej nie zmoże.

Miał przekonanie, że pracę należy zacząć przez oderwanie się zupełne od chrześcijaństwa, które okazało się najgorszym wychowawcą: Polska najbardziej katolicka jest jest pepinierą najlichszych, najmarniejszych charakterów. Tchórzostwo i egoizm oto dwa bieguny jej współczesnego życia.

A jako dalszą konsekwencję tej pracy stawiał konieczność stworzenia zwartego bloku Narodów Słowiańskich pod prymatem najbardziej godnego i potężnego z Narodów. Marzył o tej godności dla Polski.

Był bardzo ubogim, nie posiadał nic. Cieszyć się będę, jeśli ta maszyna, po klawiszach, której tak często uderzały jego biedne wychudzone palce będzie Wam służyć w Waszej pracy redakcyjnej.

Pamiętajcie o jednej rzeczy, żeby służyć Wielkiej Idei – trzeba wyjść daleko, daleko poza siebie, a więc żadnych personalnych wycieczek, sporów, animozji, a tym bardziej ambicji.

Dusze nasze – umęczone nad miarę – czekają na ożywczą rosę Wielkiej Oczyszczającej Idei – pozyskajcie je wszystkie – bądźcie tylko wielkoduszni, a skromni. Nie dajcie się nade wszystko zepchnąć w bagienko politykierstwa.

Całą duszą z Wami.

 

(-) R.P. Kuczewska

1937 - 1939 © ZADRUGA Pismo Nacjonalistów Polskich
Redakcja projektu www.pnpzadruga.pl - Odolan z Gostynia
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος