Papież Pius XI, stwierdzając ostatnio ogólnoludzką powszechność Kościoła, rodowód jego zasadniczych prawd od Abrahama i pokrewieństwo katolicyzmu z semityzmem, w sposób najbardziej autorytatywny i głęboki rzekł:

Jesteśmy duchowymi Semitami.

Opierając się więc o powyższe słowa, wypowiedziane z odwagą wzbudzającą najwyższy szacunek, a zarazem tchnące wspaniałą trafnością i przedziwną prostotą oraz uwzględniając jednocześnie, że Polska ze względu na swoją wielką semityzację i duchową i fizyczną, wypowiedź Nieomylnego Pasterza szczególnie gorąco winna wziąć sobie do serca proponujemy by nasi Czytelnicy zechcieli się wypowiedzieć: czy nie należy urządzić ankiety na temat: zastąpienia słowa: katolicyzm, słowem, bardziej oddającym istotną treść, a wspaniale sformowanym przez Arcypasterza – duchowym semityzmem, słowo zaś katolik – duchowym Semitą.

Ożywieni najlepszą wolą, aby uniknąć narzucenia biorącym udział we wstępie do ankiety jakichkolwiek sugestii – wstrzymujemy się na razie od sprecyzowania własnego stanowiska, odkładając takowe do czasu całkowitego wypowiedzenia się Czytelników.

Na koniec niech nam będzie wolno wyrazić skromną nadzieję, iż udział głosów w tej tak nader ważkiej sprawie nie będzie mały.

1937 - 1939 © ZADRUGA Pismo Nacjonalistów Polskich
Redakcja projektu www.pnpzadruga.pl - Odolan z Gostynia
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος