Papież Pius XI, stwierdzając ostatnio ogólnoludzką powszechność Kościoła, rodowód jego zasadniczych prawd od Abrahama i pokrewieństwo katolicyzmu z semityzmem, w sposób najbardziej autorytatywny i głęboki rzekł:

Jesteśmy duchowymi Semitami.

Więcej...

Masowa produkcja neofitów

…W odpowiedzi licznie zainteresowanym Czytelnikom „Zadrugi” o aktualnej akcji masowego chrzczenia Żydów w Polsce.

 

Najpierw warto przypomnieć, że akcja masowego chrzczenia Żydów w Polsce nie jest rzeczą nową, przeciwnie – posiada starą i bogatą tradycję, bo sięgającą jeszcze swymi korzeniami epoki saskiej. Jak wiemy względy natury gospodarczej sprawiły, że Żydzi już w epoce saskiej byli bardzo liczni (1. To też nie należy się dziwić, że wszechwładny wówczas w Polsce kościół katolicki, mając jak zwykle stałe, a obfite zapotrzebowanie na wiernych, gdy nadarzała się taka pociągająca okazja, nie pozostał wobec niej obojętnym i uległ.

Więcej...

Incydent jaki ostatnio miał miejsce na terenie Sejmu między kierownikiem gospodarki polskiej, premierem Kwiatkowskim, a pułkownikiem Wendą został oficjalnie zlikwidowany. Opinia publiczna i to bez wyjątku oceniła, że cały ten zatarg był wyrazem różnicy poglądów poglądów, panujących na łonie jednego i tego samego obozu rządowego, poglądów na metody polityki gospodarczej, mające na celu zaktywizować i podźwignąć nasze zbyt mało dynamiczne gospodarstwo narodowe i w ten sposób wzmocnić potencjał obronny państwa.

Więcej...

Polski socjalizm katoliczeje w zastraszający sposób.

Recydywa saska w dziedzinie świadomości narodowej.

„Zadruga” jest często w sytuacji lekarza, który – stawiając trafną diagnozę jakiejś nieuleczalnej a strasznej choroby – szuka gorączkowo danych by pozwoliły mu stwierdzić swoją pomyłkę. Z jednej strony ambicja zawodowa oczekuje niecierpliwie przewidzianych diagnozą procesów chorobowych, z drugiej zaś w głębiach szarego społeczeństwa rodzi się podświadome pragnienie i nadzieja odwrócenia tego, co przyjść musi.

Więcej...

Na marginesie podręczników do nauki historii dla szkół powszechnych i średnich

Srodze zawiódłby się ten, kto by usiłował szukać w dzisiejszych podręcznikach do nauki historii polskiej ujęcia jej w duchu narodowym, wolnym od sugestii zarządzających odwiecznymi prawami. Tylekroć reformowane w duchu państwowotwórczym podręczniki zmieniły się bardzo nieznacznie, w porównaniu z dotychczasowymi. Jak dawniej, tak i dziś, młodzież dzięki tym podręcznikom dalej wynosi ze szkół przekonanie, że Polak i katolik to jedno.

Więcej...

Literatura jest wiernym odbiciem tworzącego ją człowieka. Panujący w danej grupie społecznej typ kultury, kładąc swe piętno na całokształcie jej twórczości, decyduje tym samym o obliczu literatury.

Więcej...

„Einstmals – ich glaub’ im Jahr des Heiles Eins –
sprach die Sibylle, trunken sonder Weins:
“Weh, nun geht’s schief!
Verfall! Verfall! Nie sank die Welt so tief!
Rom sank zur Hure und zur Huren-Bude,
Roms Cäsar sank zum Vieh, Gott selbst – ward Jude!

Fryderyk Nietzsche („Also sprach Zaratustra”)

Więcej...

Dążąc do stworzenia wielkiego ruchu, musimy z całą mocą podkreślać zasadnicze, nieprzekraczalne różnice, które nas dzielą od treści stanowiących istotę dzisiejszego życia „polskiego”.

Więcej...

1937 - 1939 © ZADRUGA Pismo Nacjonalistów Polskich
Redakcja projektu www.pnpzadruga.pl - Odolan z Gostynia
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος