Dla uniknięcia ewentualnych nieporozumień komunikujemy, iż ostatnio szeregi zespołu „Zadrugi” opuściły trzy osoby pp. W.Drzewica-Mojsiejewicz, J. Zbigniewski i Wł. Słoncewicz. Panowie ci, po przejściu pewnej ewolucji ideowej, doszli do przekonania, że kierunek reprezentowany przez „Zadrugę” im nie odpowiada. W szczególności nasza bezkompromisowa i zdecydowana wobec katolicyzmu wrogość, wynikająca zresztą, jako coś wtórnego z naszego światopoglądu nacjonalistycznego, stanowiła tę próbę ogniową, której wymienieni nie przetrwali. Stąd ich odejście.

Ponieważ nazwiska Zbigniewskiego i Słoncewicza Czytelnicy nasi zauważyć mogli na łamach ostatnio wydanego pisma „Krak”, a także ponieważ redakcja tego pisma objęła w posiadanie lokal zajmowany dawniej przez redakcję „Zadrugi, przeto uważamy za stosowne zwrócić na te momenty uwagę, by w opinii Naszych Przyjaciół i Czytelników nie powstało przypuszczenie, że istnieje jakakolwiek łączność między „Zadrugą”, a tamta imprezą, tym więcej, codzienna prasa, inspirowana zapewne przez zainteresowane osoby, oświetliła to wydarzenie w sposób niezgodny z prawdą.

1937 - 1939 © ZADRUGA Pismo Nacjonalistów Polskich
Redakcja projektu www.pnpzadruga.pl - Odolan z Gostynia
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος