W artykule niniejszym spróbujemy w krótkim rzucie wyjaśnić istotę pasjonującego pewne odłamy naszej opinii, faktu tzw. dekompozycji politycznej i marazmu, w jakim tonie polskie życie polityczne. Sprawa ta nie jest bynajmniej taka prosta, jak to sobie wyobraża prawie całe społeczeństwo. Tylko posługując się aparatem pojęciowym „teorii rozwoju wewnętrznego Polski w czasokresie 1600-1950 r., możemy ten fenomen należycie wyjaśnić. Apelujemy więc do czytelnika, by przypomniał sobie nasz dotychczasowy wykład na łamach „Zadrugi”.

Więcej...

Ustosunkowanie się prasy polskiej do przejawów dynamiki sąsiednich narodów twórczych, do zagadnień, wymagających większego wysiłku, jest prawie zawsze krytyczne. Nie odpowiadają opinii publicznej: rozbudowa przemysłu w Rosji Sowieckiej, zużytkowanie wszystkich odpadków w Niemczech, oddanie masła na dozbrojenie armii itd., itd. To też krytyczne stanowisko jednego z naszych publicystów do książki Petrasa pt. „Post Christum” (Koniec chrześcijaństwa) było bodźcem dla mnie do zapoznania się z nią.

Więcej...

Dla wielu ludzi w Polsce ewolucje, zachodzące w naszym gospodarstwie, wydają się być pełne jakiegoś tragicznego nonsensu i bezładu. Inaczej rysuje się ta sprawa w świetle „Teorii rozwoju wewnętrznego Polski w czasokresie 1600-1950 r.”

Kierunek przeobrażeń polskiego gospodarstwa od 1918 r. jest całkiem prawidłowy i logiczny; należy tylko ogarnąć myślą całokształt układu sił w nim działających. Czytelnik pragnący pojąć istotę tego, co się dzieje w gospodarstwie naszym od 1918 r. musi mieć obraz działania tych sił; odsyłamy go do pięciu poprzednich numerów „Zadrugi”.

Więcej...

Pojęcie – lawina demograficzna – doskonale oddaje istotne zjawiska rozwoju masy biologicznej, przez porównanie z lawiną śnieżną. Zjawisko to kojarzy ze sobą element masy potencjalnej (masy na wyżynie), z elementem ruchu – staczaniem się tej masy pod wpływem ciężaru gatunkowego w tempie przyśpieszonym lub opóźnionym, zależnie od napotkanych oporów.

Więcej...

Mianem „recydywy saskiej” obejmujemy wewnętrzny rozwój Polski niepodległej od roku 1918. Skąd taka nazwa i co stanowi jej treść istotną?

Więcej...

Słowo „żal” najlepiej określa reakcję uczuciową, z jaką niektórzy publicyści katolickiego obozu przyjęli pierwsze numery „Zadrugi”. Oczywiście żal do zespołu „Zadrugi” Jak to?! - atakować katolicyzm za statystykę, bierność i inne jego rozkładające prężność jego narodową właściwości właśnie w tej chwili, kiedy on się „twórczo dynamizuje”? Zwalczać same zasady dogmatyczne, sam ideał cywilizacyjny katolicyzm za grzechy jego systemu realizacyjnego, grzechy być może poważne, ale teraz już, w chwili widocznego odrodzenia katolicyzmu „polskiego”, należące do przeszłości?

Więcej...

W 2 (4) nr „Zadrugi” pisaliśmy o losie genialnego rzeźbiarza polskiego Stacha z Warty Szukalskiego, który na skutek nieprzy- chylnych dla siebie warunków w kraju, zmuszony został do wyjazdu za Ocean. Cieszymy się, że obecnie możemy zawiadomić naszych Przyjaciół i Czytelników o jego powrocie do kraju. Nadesłany artykuł zamieszczamy z zapewnieniem, że łamy „Zadrugi” dla Mistrza zawsze stoją otworem. Redakcja.

Więcej...

Bezsens człowieczego istnienia ustaje dopiero wówczas, gdy włączamy je w jakiś system wyższy. Wierzymy, iż jest nim w naszej epoce tylko naród, w którym jednostka uwiecznia swoją istność. Tak więc heroiczna postawa wobec bytu nadaje sens okruszynie życia zamkniętej w indywiduum.

Więcej...

Człowiek jest jedną z wielu rzeczy, powołanych do życia przez Stwórcę świata. Jednocześnie wydaje się on być przeznaczonym do spełnienia pewnych szczególnych zadań.

Więcej...

1937 - 1939 © ZADRUGA Pismo Nacjonalistów Polskich
Redakcja projektu www.pnpzadruga.pl - Odolan z Gostynia
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος