Jesteśmy nacjonalistami, bo cel nasz ostateczny upatrujemy w narodzie.

Zgłodniali jesteśmy Wielkości – Wielkość Narodu jedynie głód nasz zaspokoi.

Jesteśmy nacjonalistami Polakami, którzy w obecnej rzeczywistości – polską zwanej, duszą się.

Więcej...

Okłamywać się można tylko do pewnych granic. Za parę lat życie polskie osiągnie fazę swego, dającego się już dziś przewidzieć, prawidłowego rozwoju, kiedy ogrom procesów rozkładowych nie da się ukryć.

Więcej...

Ciekawe i bardzo charakterystyczne zjawisko obserwujemy ostatnio w naszym życiu społecznym.

Reformy! Reformy! Reformy! Naprzód! Naprawy! - woła potężnym, a zgodnym głosem cała Polska, jak długa i szeroka.

Więcej...

CHIŃSKA POGODA DUCHA
Posiadamy wszystkie znamiona narodu duchowo bardzo starego. Przeciętna społeczna reprezentuje typ psychiczny charakterystyczny dla umysłowości starców. Nie kłóci się to wcale z młodością biologiczną.

Więcej...

Stawiając tezę o jednolitości typu duchowego panującego w Polsce, pozornie przeczymy faktom. Podział na prawicę i lewicę, dość ostry antagonizm pomiędzy nimi, odbiega od wyobrażenia życia społecznego, opartego o jednolitą zasadę.

Więcej...

U podstawy każdej teorii leży zawsze jakieś założenie, już to bezsporne, już to łatwo dające się udowodnić. Na założeniu tym wspiera się konstrukcja teorii jako logiczna nadbudowa.

Takim punktem wyjściowym dla naszych dociekań jest założenie: Naród stwarza swoją rzeczywistość. 

Więcej...

Sto pięćdziesiąt lat temu Polska przestała istnieć jako państwo. Nie stało się to dzięki przypadkowi, ani też skutkiem złych sąsiadów, czy też jakichś międzynarodowych potężnych sił, które się na nas uwzięły. Utrata niepodległości była bezpośrednią konsekwencją zaniku prężności narodowej, wskutek braku postawy twórczej – przeciętnej jednostki społecznej.

Więcej...

Możemy śmiało mówić o polskim systemie ekonomicznym dla okresu 1600-1950. Posiada on bowiem jednolite cech w każdej dziedzinie życia narodowego, szczególnie zaś w dziedzinie gospodarstwa. Charakter narodowy w omawianym okresie posiada jednolity, niezmienny styl.

Więcej...

Pod takim tytułem ukazała się przed kilkoma miesiącami książka1), trzeba to zaraz na wstępie zaznaczyć, zbagatelizowana przez polską publicystykę. Jedynie prasa prawicowa poświęciła jej kilka recenzji, jednak w tak tendencyjnym naświetleniu, że uwadze mniej wnikliwego czytelnika ujść musiało właściwe znaczenie tej rewelacyjnej enuncjacji.

Więcej...

Krytyka ostatnich kilku lat z pasją zajmowała się wyznaczaniem profilu polskiej literatury współczesnej, drobnostkową analizą każdego poszczególnego kierunku, a nawet pojedynczego dzieła. Starała się wyszukiwać błędy, starała się znaleźć jej kierunkową.

Więcej...

GHETTO, I CO Z TEGO?
Wszystkich pasjonuje dziś kwestia fizycznego odseparowania się od gangreny żydowskiej na wyższych uczelniach. Teologowie nasi, którzy jeszcze trzeba im przyznać nie zdusili w sobie polskich instynktów argumentują wprowadzenie „ghetta” różnymi cytatami.

Więcej...

1937 - 1939 © ZADRUGA Pismo Nacjonalistów Polskich
Redakcja projektu www.pnpzadruga.pl - Odolan z Gostynia
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος