Odkatoliczyć, unarodowić, dowartościować Polaka

Jesteśmy nacjonalistami, bo cel nasz ostateczny upatrujemy w narodzie.
Zgłodniali jesteśmy Wielkości – Wielkość Narodu jedynie głód nasz zaspokoi.

Na zakręcie historii

Uzbrojeni w aparaturę pojęciową „teorii rozwoju wewnętrznego Polski” możemy dopiero teraz postawić problem rozwiązania naszej rzeczywistości, która coraz bardziej brnie w ślepy zaułek. Dopiero teraz, po dokonaniu operacji poszufladkowania, uporządkowania, bagna polskiego życia, możemy postawić sobie pytanie, jak wyjść z wiekowego impasu, w jaki sposób dokonać poznane dzięki teorii, siły i opory, zetrzeć je i dokonać zmiany dotychczasowego nurtu naszych trzywiekowych bezdziejów oraz włączyć się, tym samym, do ogólnego rytmu nadchodzącej, nowej epoki dziejów ludzkości? Przystępujemy więc do naszkicowania problemu, zakładając, że Czytelnik zna dotychczasowy wykład „Zadrugi”.

Więcej…

Nadesłane (dodano nowy tekst)

Otwieramy rubrykę, w której będziemy zamieszczać nadesłane artykuły. Poglądy wyrażone w nich niekoniecznie muszą być zgodne z naszym stanowiskiem.
Redakcja

Więcej…

Polityka gospodarcza Polski Niepodległej

Dla wielu ludzi w Polsce ewolucje, zachodzące w naszym gospodarstwie, wydają się być pełne jakiegoś tragicznego nonsensu i bezładu. Inaczej rysuje się ta sprawa w świetle „Teorii rozwoju wewnętrznego Polski w czasokresie 1600-1950 r.”

Kierunek przeobrażeń polskiego gospodarstwa od 1918 r. jest całkiem prawidłowy i logiczny; należy tylko ogarnąć myślą całokształt układu sił w nim działających. Czytelnik pragnący pojąć istotę tego, co się dzieje w gospodarstwie naszym od 1918 r. musi mieć obraz działania tych sił; odsyłamy go do pięciu poprzednich numerów „Zadrugi”.

Więcej…

Bezdroża

Bezsens człowieczego istnienia ustaje dopiero wówczas, gdy włączamy je w jakiś system wyższy. Wierzymy, iż jest nim w naszej epoce tylko naród, w którym jednostka uwiecznia swoją istność. Tak więc heroiczna postawa wobec bytu nadaje sens okruszynie życia zamkniętej w indywiduum.

Więcej…

Podstawy ekonomiki polskiej

Możemy śmiało mówić o polskim systemie ekonomicznym dla okresu 1600-1950. Posiada on bowiem jednolite cech w każdej dziedzinie życia narodowego, szczególnie zaś w dziedzinie gospodarstwa. Charakter narodowy w omawianym okresie posiada jednolity, niezmienny styl.

Więcej…

O "katolicyzmie dynamicznym" na początek słów kilkoro

Słowo „żal” najlepiej określa reakcję uczuciową, z jaką niektórzy publicyści katolickiego obozu przyjęli pierwsze numery „Zadrugi”. Oczywiście żal do zespołu „Zadrugi” Jak to?! - atakować katolicyzm za statystykę, bierność i inne jego rozkładające prężność jego narodową właściwości właśnie w tej chwili, kiedy on się „twórczo dynamizuje”? Zwalczać same zasady dogmatyczne, sam ideał cywilizacyjny katolicyzm za grzechy jego systemu realizacyjnego, grzechy być może poważne, ale teraz już, w chwili widocznego odrodzenia katolicyzmu „polskiego”, należące do przeszłości?

Więcej…
1937 - 1939 © ZADRUGA Pismo Nacjonalistów Polskich
Redakcja projektu www.pnpzadruga.pl - Odolan z Gostynia
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος