Odkatoliczyć, unarodowić, dowartościować Polaka

Jesteśmy nacjonalistami, bo cel nasz ostateczny upatrujemy w narodzie.
Zgłodniali jesteśmy Wielkości – Wielkość Narodu jedynie głód nasz zaspokoi.

Geneza mafii w Polsce

Przeobrażenia w świecie zewnętrznym dokonywują się dzięki ideom ogólnym – wizjom podług których człowiek stara się urządzić świat. Idee ogólne zaś mogą być zakotwiczone w popędzie społecznym lub też mogą mieć podkład personalizmu.

Więcej…

Alea iacta est

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis.

Więcej…

"Potęga czy doskonałość?"

W drugim numerze „Zadrugi” umieściliśmy hasło: "Nacjonalisto! Czytając uważnie literaturę katolicką znajdziesz wytłumaczenie otaczającej Cię polskiej rzeczywistości. Słowa te przyszły mi na myśl, gdy czytałem wstępny artykuł pt. „Potęga czy doskonałość” w jednym z ostatnich numerów miesięcznika „Rodzina Polska”, wydawanego przez księży Pallotynów. Artykuł ten stara się wyjaśnić, co to jest idea narodowa polska i jakie powinny być cele naszego narodu. „Po co ma być państwo potężne, na co zdobywanie niepodległości, jaki najwyższy cel, dla którego Polska musi być chroniona i rozwijana?” Oto pytania, jakie stawiają autorzy artykułu. I odpowiadają wyraźnie: „potęga lub obrona państwa, państwo samo jest nie celem samym w sobie, lecz środkiem do celu daleko ważniejszego, jakim jest osiągnięcie doskonałości wewnętrznej przez człowieka, żyjącego w państwie...” „Bo jeśli celem człowieka jest wewnętrzny rozwój osobowości, to wszystkie formy życia społecznego... winny mu służyć”. „Celem narodu zewnętrznym jest służba idei sprawiedliwości międzynarodowej i stanie na jej straży; celem wewnętrznym jest wytworzenie takich form i warunków, ...by każdy członek narodu miał jak najlepsze warunki osiągnięcia doskonałości wewnętrznej (podkreślenie „Rodziny Polskiej”).

Więcej…

Mechanizm trwania ideologii grupy

Piotr Zimnicki w II numerze „Zadrugi” tak określił ideologię grupy: „Jeżeli możemy mówić o różnych wzorach kulturalnych, różnych typach kulturalnych, właściwych dla różnych narodów, dla odrębnych kulturalnie grup społecznych, to dlatego, że typ kulturalny wyodrębnionej grupy społecznej narodu, powstaje pod działaniem jemu tylko właściwych tradycyjnych treści duchowych, które w narodzie poprzez pokolenia zachowują swoje trwanie, znajdując siedlisko we wspomnianych na wstępie instytucjach społecznych, a mianowicie w panującym systemie religijnym, moralności, obyczajowości, zwyczajach, wychowaniu, tradycjach historycznych, kulturze narodowej itd., itd. Ogół tych tradycyjnych treści duchowych stanowi ideologię grupy”.

Więcej…

Wrogowie Sławii (zmieniony)

Zamknięty został nowy rozdział historii Słowiańszczyzny. Naród Czeski stracił swój niepodległy byt państwowy, wchodząc w orbitę wpływów i oddziaływań obcego mu duchowo i etnicznie organizmu społecznego. Fala wrogiego germanizmu znowu oderwała potężny szmat ziemi rdzennie słowiańskiej. Fakt ten jest tym bardziej tragiczny, iż stało się to w sposób dla narodu hańbiący. Bo jeśli naród pierwszorzędnie zagospodarowany, o świetnie rozwiniętym przemyśle wojennym, posiadający przy tym liczebnie dużą, wyszkoloną i najnowocześniej wyposażoną armię – oddał się „pod opiekę” bez próby obrony, dobrowolnie w obronę, to fakt ten mówi sam za siebie. Dla nas, jako należących do tego samego pnia etnicznego, jest to szczególnie bolesne, nie mniej prawdę tę musimy otwarcie i głośno stwierdzić. Poczucie odpowiedzialności za losy narodu każe nam tak czynić.

Więcej…

Dyplomata obcego państwa w roli wychowawcy narodu polskiego (nowy)

W dniu 23 kwietnia w „Instytucie Wyższej Kultury Religijnej” w Warszawie odbyło się zebranie, w czasie którego zabrał głos ksiądz nuncjusz Cortesi – według terminologii przyjętej w prawie międzynarodowym – ambasador państwa watykańskiego, akredytowany przy rządzie polskim.

Więcej…
1937 - 1939 © ZADRUGA Pismo Nacjonalistów Polskich
Redakcja projektu www.pnpzadruga.pl - Odolan z Gostynia
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος