Odkatoliczyć, unarodowić, dowartościować Polaka

Jesteśmy nacjonalistami, bo cel nasz ostateczny upatrujemy w narodzie.
Zgłodniali jesteśmy Wielkości – Wielkość Narodu jedynie głód nasz zaspokoi.

Przeobrażenia światopoglądowe w Niemczech

Ustosunkowanie się prasy polskiej do przejawów dynamiki sąsiednich narodów twórczych, do zagadnień, wymagających większego wysiłku, jest prawie zawsze krytyczne. Nie odpowiadają opinii publicznej: rozbudowa przemysłu w Rosji Sowieckiej, zużytkowanie wszystkich odpadków w Niemczech, oddanie masła na dozbrojenie armii itd., itd. To też krytyczne stanowisko jednego z naszych publicystów do książki Petrasa pt. „Post Christum” (Koniec chrześcijaństwa) było bodźcem dla mnie do zapoznania się z nią.

Więcej…

Geneza "ideologii państwowej" (zakończenie)

System pomajowy

W poprzedniej części artykułu wyłożyliśmy ogólne zasady „ideologii państwowej”. Z kolei łatwo nam będzie w ich świetle rozpatrzeć fragment naszej najnowszej historii tzw. stosunki pomajowe od roku 1926 r. Istota tego okresu kryje się za gęstą zasłoną drugorzędnych, choć może barwnych, zdarzeń. Tylko opanowawszy myślowo mechanizm naszej historii lat 1600 – 1950, jesteśmy zdolni pojąć istotę tego co się dzieje w Polsce od 1926 roku. Ponieważ na łamach „Zadrugi” wyłożyliśmy tylko część ogólnej teorii rozwoju wewnętrznego Polski w czasokresie 1600-1950, więc też możemy na razie, wyjaśnić stosunki po roku 1926, tylko w pewnym aspekcie.

Więcej…

KAP-ina nie odpowiada

W poprzednim numerze „Zadrugi” zwróciliśmy uwagę na fakt, iż Katolicka Agencja Prasowa celowo przemilcza niektóre, niewygodne Kościołowi Katolickiemu w Polsce, oficjalne wypowiedzi papieża, jakkolwiek obowiązek podawania ich do wiadomości opinii publicznej ciąży na niej niejako z urzędu.

Więcej…

O postawę zadrużną

O człowieku decydują te wartości duchowe, które są jego udziałem. Ich jakość i natężenie warunkują zdolność jednostki do wydobycia się z więzów biologii, wyjścia poza ramy wegetacji, przeciwstawienia się materii.

Historia rodzaju ludzkiego jest historią walki ducha z bezwładem materii. Walkę tę stoczyć się musi najpierw z sobą samym, pokonać w sobie to wszystko, co wrodzone, tysiącznymi węzłami w materii tkwiące, ściąga dążącego do wzlotów ducha w leniwy nurt bezdziejowego trwania, li tylko dla przedłużenia gatunku.

Więcej…

Co napisali...

UBODZY DUCHEM

„Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie”. Czytając codzienną prasę, a w szczególności wzmianki i artykuły o „Zadrudze”, ma się wrażenie, iż w myśl zacytowanej zasady ewangelicznej, niebo wkrótce stanie się asylum polskiego dziennikarstwa. Bo rzeczywiście... ubodzy duchem.

Więcej…

List

Do redakcji „Zadrugi”

Kilka miesięcy temu nabyłem w księgarni przypadkowo zauważony numer nieznanej mi „Zadrugi”. Był to numer styczniowy; wywarł na mnie ogromne wrażenie, więcej niż tylko wrażenie, był dla mnie prawdziwym przeżyciem. Znalazłem nagle wyraz dla swoich niesformułowanych jeszcze należycie poglądów, choć już wtedy bardzo bliskich tym, które reprezentuje „Zadruga”.

Więcej…
1937 - 1939 © ZADRUGA Pismo Nacjonalistów Polskich
Redakcja projektu www.pnpzadruga.pl - Odolan z Gostynia
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος