Odkatoliczyć, unarodowić, dowartościować Polaka

Jesteśmy nacjonalistami, bo cel nasz ostateczny upatrujemy w narodzie.
Zgłodniali jesteśmy Wielkości – Wielkość Narodu jedynie głód nasz zaspokoi.

Cechy kobiece u podstaw Polskiego charakteru Narodowego

Jednostka ludzka z chwilą przyjścia na świat zostaje pomału urabiana przez środowisko, które ją otacza. Środowisku, w którym dana jednostka się obraca, również składa się z jednostek, urobionych duchowo przez swoich poprzedników. Wychodząc z tego założenia uważamy, że świat duchowy każdej jednostki i jej postępowanie w życiu codziennym jest wyznaczone przez treści tradycyjne. Treści tradycyjne stanowią pewien model dla danego środowiska, które urabia nową jednostkę. Model ten, to jest właśnie ideologia grupy.

Więcej…

***

Mamy już więc 5 numerów „Zadrugi”. Efekt dłuższego wysiłku myślowego, a również dzieło niemałych trudów materialnej natury.

Specjalny charakter „Zadrugi”, pisma ideowego nakazuje spojrzeć krytycznie wstecz, by ocenić metodę i wyniki dotychczasowej pracy. Również Wasze, Czytelnicy, opinie, licznie nadsyłane życzliwe rady i krytyczne uwagi wziąć musimy pod uwagę, boć przecież dla Was to pismo wydajemy.

Więcej…

Stary i Nowy Testament przeciw "Zadrudze"

Przegląd prasy

W komunikacie 24 z dnia 28 stycznia Katolicka Agencja Prasowa, przez nas krótko KAPina zwana, w niezdarnym elaboracie rzuciła się na „Zadrugę”, oskarżając ją o to , że idzie na pasku masonerii. KAPinie daliśmy odprawę w naszym numerze z lutego.

„Nasz Przegląd”, pismo Żydów, nie zsolidaryzował się w tym wypadku z KAPiną i w numerze z 9 lutego pouczył swoich czytelników, że „Zadruga” bierze lekcje nie gdzie indziej, jak u Streichera, który jest gorszym hitlerowcem od samego Hitlera, a tym samym najzajadlejszym wrogiem masonów.

Więcej…

Co należy, a czego nie należy chrzcić? (nowy)

W numerze 18 „Przeglądu Katolickiego” niejaki p. W. P. oburza się na to, że ceremonii poświęcenia nowego statku handlowego, czy wojennego nadano u nas nazwę chrztu i apeluje do „sfer morskich”, by przestały nadużywać tego terminu, jako że jedynie Kościół w swym zakresie i dla swych celów może się nim posługiwać.

Więcej…

Nagonka w prasie na "Zadrugę"

W ostatnim miesiącu cała niemal prasa jakby pod czyjeś dyktando rozpoczęła nagonkę na „Zadrugę”. Najpierw ponawypisywano różnych plotek i bzdurstw co niemiara, by następnie przejść do perfidnych inspiracji, a nawet denuncjacji.

Więcej…

Katolicyzm superdynamiczny

I.
DOJRZEWANIE NOWYCH ZŁUD
Jesteśmy świadkami, jak po upływie kilkunastu lat dzielących nas od przewrotu majowego z 1926 r. dojrzewać zaczynają nowe złudy „odrodzenia narodowego życia”. Tak jak przed 1926 r. kiedy to dostrzegano, mniej lub bardziej wyraziście, przejawy staczania się w dół, a z drugiej strony dostrzegano rzekome „przyczyny” tego stanu rzeczy. Dla polskiej opinii publicznej, jak i indywidualnych umysłów, urobionych przez „odwieczne prawdy”, nie może nasunąć się jedynie trafna myśl, iż przejawy rozstroju i upadania są czymś, co wynika wprost z tych ukochanych „odwiecznych prawd”. Na łamach „Zadrugi” wielokrotnie poruszaliśmy ten fenomen, wyjaśniając socjologicznie jego istotę w teorii „błędów”.

Więcej…
1937 - 1939 © ZADRUGA Pismo Nacjonalistów Polskich
Redakcja projektu www.pnpzadruga.pl - Odolan z Gostynia
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος