Odkatoliczyć, unarodowić, dowartościować Polaka

Jesteśmy nacjonalistami, bo cel nasz ostateczny upatrujemy w narodzie.
Zgłodniali jesteśmy Wielkości – Wielkość Narodu jedynie głód nasz zaspokoi.

Dlaczego tak?

Dlaczego tak?
Spodziewaliśmy się zarzutów przeciw „Zadrudze”. Jeden z nich brzmi mniej więcej tak: „Zadruga uwzięła się na katolicyzm, a pozostawia w spokoju inne wyznania. Tak postępują wszyscy wrogowie świętej wiary katolickiej. Najlepszy to dowód, że mamy za sobą prawdę, bo prawda zawsze jest prześladowana”. Tu następuje obowiązkowe westchnienie.

Więcej…

Teoria "Recydywy Saskiej"

Mianem „recydywy saskiej” obejmujemy wewnętrzny rozwój Polski niepodległej od roku 1918. Skąd taka nazwa i co stanowi jej treść istotną?

Więcej…

Zamach zakrystii na Dmowskiego

„Inny... gdym mu wykładał swój pogląd na obowiązki względem swego narodu i na wynikające stąd stanowisko względem innych narodów, odpowiedział, że się na takie pojmowanie rzeczy zgodzić nie może, bo jest ono „NIECHRZEŚCIJAŃSKIE” - Dmowski.

Więcej…

Odpieramy uroszczenie katolicyzmu

Uroszczenie zręcznie ukryte w perswazji, dawniej popieranej rozpalonymi stosami, dziś w niemożności stosowania środków represyjnych, tylko żałośliwie wypowiadanej: „Nieszczęśnicy, odbieracie narodowi wiarę katolicką, a cóż mu w zamian dajecie, jeśli nie więcej, to równie wartościowego?” - ośmielamy się zakwestionować.

Więcej…

O przełom w literaturze

Literatura jest wiernym odbiciem tworzącego ją człowieka. Panujący w danej grupie społecznej typ kultury, kładąc swe piętno na całokształcie jej twórczości, decyduje tym samym o obliczu literatury.

Więcej…

Wobec przewrotu w stosunkach ludnościowych w Polsce

Podstawowymi wykładnikami wielkości i potęgi Narodów są:
1. Ludność co do ilości, jakości fizycznej, jednorodności plemienno-rasowej, oraz dynamika ludnościowa.
2. Potencjał ekonomiczny i dynamika gospodarcza.
3. Potencjał kulturalny, stale zmienny ulegający rewolucji wraz z rozwojem wszystkich form życia ludzkiego.
4. Potęga militarno-polityczna, będąca zresztą już tylko konsekwencją trzech pierwszych czynników.

Więcej…
1937 - 1939 © ZADRUGA Pismo Nacjonalistów Polskich
Redakcja projektu www.pnpzadruga.pl - Odolan z Gostynia
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος